Ημερολόγιο

29 Απριλίου

Έναρξη του διαγωνισμού σχεδίου

29 Απριλίου – 20 Μαΐου

Οι προτάσεις σχεδίων μπορούν να υποβληθούν μέσω αυτού του δικτυακού τόπου

Τέλη Μαΐου / αρχές Ιουνίου

Προεπιλογή των πέντε καλύτερων σχεδίων από επαγγελματική κριτική επιτροπή4

6 – 24 Ιουνίου

Ψηφοφορία για το καλύτερο σχέδιο μέσω διαδικτύου

30 Ιουνίου

Ανακοίνωση του νικητή του διαγωνισμού σχεδίου και του νικητή της κλήρωσης βραβείου

Ιούλιος - Δεκέμβριος 2011

Μεταφορά του σχεδίου στα εργαλεία παραγωγής κερμάτων και μαζική παραγωγή του αναμνηστικού κέρματος από τα νομισματοκοπεία

Αρχές Ιανουαρίου 2012

Το αναμνηστικό κέρμα ευρώ που φέρει το νικητήριο σχέδιο τίθεται σε κυκλοφορία στα 17 κράτη μέλη της ευρωζώνης