Στοιχεία επικοινωνίας

Anne Le Tiec 
Tipik s.a.
Avenue de Tervueren, 270
1150 Brussels
Belgium 
E-mail : contact@eurocoin-competition.eu
τηλ. : +32 2/235.56.35