Προστασία δεδομένων

Δήλωση απορρήτου του διαγωνισμού

1. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει διαγωνισμό σχεδίου για τα 10 χρόνια με το ευρώ;

Με την εισαγωγή των χαρτονομισμάτων και κερμάτων ευρώ το 2002, το ενιαίο νόμισμα έγινε χειροπιαστή πραγματικότητα για τους πολίτες. Πάνω από 330 εκατομμύρια άνθρωποι σε 17 χώρες της ΕΕ χρησιμοποιούν σήμερα το ευρώ. Το κοινό νόμισμα διευκολύνει πολλά πράγματα, όπως τη σύγκριση τιμών από χώρα σε χώρα, τα ταξίδια και το εμπόριο αφού οι επιβαρύνσεις συναλλάγματος και οι διακυμάνσεις στην ισοτιμία συναλλάγματος έχουν εξαλειφθεί. Επίσης ενισχύει την ανάγκη σταθερών οικονομικών και χρηματοδοτικών πολιτικών.

Ο στόχος του διαγωνισμού σχεδίου με τίτλο «Δέκα χρόνια με το ευρώ» είναι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με το ευρώ και τα οφέλη του.

2. Τι είδους προσωπικά στοιχεία συλλέγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για ποιο σκοπό και πώς;

Προσωπικά στοιχεία

Μέσω της σελίδας υποβολής σχεδίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συλλέγει τα παρακάτω υποχρεωτικά στοιχεία για κάθε διαγωνιζόμενο:

Μέσω της σελίδας ψηφοφορίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συλλέγει τα παρακάτω υποχρεωτικά στοιχεία για κάθε συμμετέχοντα:

Σκοπός

Ο σκοπός της συλλογής προσωπικών στοιχείων μέσω των δελτίων υποβολής είναι:4

Μέθοδος συλλογής στοιχείων

Τα προσωπικά στοιχεία συλλέγονται μέσω των πεδίων δεδομένων στον δικτυακό τόπο, τα οποία πρέπει να σημπληρωθούν από τον συμμετέχοντα.

3. Ποιος έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας και σε ποιον παρέχονται;

Πρόσβαση στα στοιχεία σας έχουν επιλεγμένοι υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και επιλεγμένοι υπάλληλοι της εταιρείας που έχει αναλάβει την οργάνωση του διαγωνισμού. Τα στοιχεία σας δεν θα παρασχεθούν σε κανέναν άλλο, εκτός από τα ονόματα και τις ημερομηνίες γεννήσεως, τα οποία, αν κερδίσετε βραβείο, θα δοθούν με την άδειά σας, π.χ. σε εταιρείες ταξιδίων (αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, κλπ.).

4. Πώς προστατεύει και φυλάσσει τα στοιχεία σας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Τα στοιχεία σας αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εταιρείας την οποία προσλαμβάνει, ενώ η πρόσβαση σε αυτά προστατεύεται με κωδικούς πρόσβασης και περιορίζεται σε επιλεγμένους υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της Επιτροπής, καθώς και σε επιλεγμένους υπαλλήλους της εταιρείας που έχει αναλάβει την οργάνωση του διαγωνισμού.

5. Πώς μπορείτε να ελέγξετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα στοιχεία σας;

Δεν έχετε απευθείας πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στις βάσεις δεδομένων. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα στοιχεία σας, παρακαλείστε να στείλετε ένα μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω. Τα στοιχεία σας θα τροποποιηθούν ή θα διαγραφούν εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

6. Για πόσο καιρό θα κρατήσουμε τα στοιχεία σας;

Τα στοιχεία σας θα διαγραφούν από όλες τις βάσεις δεδομένων εντός έξι μηνών από το τέλος του διαγωνισμού, δηλ. την ημέρα της τελετής απονομής βραβείων.

7. Στοιχεία επικοινωνίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων
Μονάδα Επικοινωνίας

e-mail: ECFIN-COINCOMPETITION@ec.europa.eu

Τα καταχωρισμένα πρόσωπα μπορούν ανά πάσα στιγμή να αποτανθούν στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.