Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το ΕΥΡΩ;

Το ευρώ είναι το κοινό νόμισμα που χρησιμοποιούν (επί του παρόντος) 17 από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία συγκροτούν την ευρωζώνη. Η εισαγωγή του ευρώ το 1999 ήταν ένα σημαντικό βήμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ήταν επίσης μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του: περίπου 330 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ το χρησιμοποιούν σήμερα ως το νόμισμά τους και απολαμβάνουν τα οφέλη που τους προσφέρει, τα οποία θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο καθώς και άλλες χώρες της ΕΕ υιοθετούν το ευρώ.

Όταν το ευρώ πρωτοκυκλοφόρησε την 1η Ιανουαρίου 1999, έγινε το νέο επίσημο νόμισμα 11 κρατών μελών, αντικαθιστώντας τα παλιά εθνικά νομίσματα - όπως το γερμανικό μάρκο και το γαλλικό φράγκο - σε δύο στάδια. Αρχικά, εισήχθη ως εικονικό νόμισμα για πληρωμές όχι σε μετρητά και για λογιστικούς σκοπούς, ενώ τα παλιά νομίσματα συνέχισαν να χρησιμοποιούνται για πληρωμές σε μετρητά και να θεωρούνται «υπομονάδες» του ευρώ. Έπειτα εμφανίστηκε σε χειροπιαστή μορφή, ως τραπεζογραμμάτια και κέρματα, την 1η Ιανουαρίου 2002. Το ευρώ δε χρησιμοποιείται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Δύο χώρες (η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο) επέλεξαν μια ρήτρα εξαίρεσης στη Συνθήκη, που τις εξαιρεί από τη συμμετοχή, ενώ άλλες χώρες (πολλά από τα νεότερα κράτη μέλη της ΕΕ και η Σουηδία) δεν πληρούν ακόμη τις προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος. Μόλις το καταφέρουν, θα αντικαταστήσουν το εθνικό τους νόμισμα με το ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα: http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_el.htm4