Όροι και προϋποθέσεις

1. Ποιο είναι το θέμα του διαγωνισμού σχεδιου;

Τον Ιανουάριο 2012 θα έχουν συμπληρωθεί 10 χρόνια από τότε που τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα ευρώ έγιναν χειροπιαστή πραγματικότητα για τους πολίτες. Για τον εορτασμό αυτής της επετείου, και τα 17 κράτη μέλη της ευρωζώνης θα εκδώσουν ένα αναμνηστικό κέρμα στις αρχές του 2012 που θα τεθεί σε κυκλοφορία και θα φέρει ένα κοινό σχέδιο στην εθνική όψη.

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ ECFIN) οργανώνει ένα διαγωνισμό για την επιλογή του σχεδίου.

2. Σχεδιαστικές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές

Σχεδιαστικές απαιτήσεις

Το σχέδιο πρέπει να απεικονίζει το ενιαίο νόμισμα και τα οφέλη του, ή μια πτυχή τους, είτε συμβολικά είτε με άλλο τρόπο. Μπορεί να συνοδεύεται από ένα σύντομο επεξηγηματικό κείμενο μέχρι 300 χαρακτήρες.

Το σχέδιό σας πρέπει να παραμείνει εντός του εσωτερικού κίτρινου κύκλου του σχεδιαστικού προτύπου που διατίθεται σ' αυτόν τον δικτυακό τόπο. Κανένα μέρος του σχεδίου δεν μπορεί να επεκταθεί στον εξωτερικό κύκλο με τα 12 ευρωπαϊκά αστέρια.

Πρέπει να αφήσετε ένα κενό στο σχέδιό σας όπου θα προστεθεί η «χώρα έκδοσης», όπως φαίνεται στην εικόνα της σελίδας Υποβάλετε το σχέδιό σας. Μπορείτε, ωστόσο, να αφήσετε αυτό το κενό κατά μήκος της εξωτερικής περιμέτρου του εσωτερικού κύκλου. Αυτό το κενό θα συμπληρωθεί με το όνομα του κράτους μέλους έκδοσης ή μια σύντμηση του ονόματος, από κάθε κράτος μέλος που εκδίδει το νόμισμα, στη γλώσσα/γλώσσες της επιλογής του.

Το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τη λεζάντα «2002-2012», αλλά μπορείτε να την τοποθετήσετε όπου θέλετε στον εσωτερικό κύκλο.

Το σχέδιο δεν πρέπει να περιλαμβάνει την ονομασία του κοινού νομίσματος (δηλ. τη λέξη «ευρώ» ή κάτι παρόμοιο) ή οποιοδήποτε άλλο κείμενο. Επίσης δεν πρέπει να περιλαμβάνει καμία ένδειξη της αξίας του νομίσματος. Ωστόσο, το σύμβολο του ευρώ μπορεί να συμπεριληφθεί. 

Μην προσθέτετε τα αρχικά σας στο σχέδιο. Τα αρχικά του νικητή θα προστεθούν από τα νομισματοκοπεία που θα χαράξουν τα κέρματα αφού επιλεγεί το νικητήριο σχέδιο.

Έχετε υπόψη σας ότι το σχέδιο σε ένα πραγματικό νόμισμα θα είναι τρισδιάστατο. Γι’ αυτό, αν θέλετε, προσδιορίστε ένα ανάγλυφο σχέδιο, όπως χρειάζεται.

Τεχνικές προδιαγραφές

Το σχέδιό σας πρέπει να τηρεί τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

Μορφή αρχείου: JPEG

Χρώμα: Γκρι, μαύρο, άσπρο και κίτρινο μόνο.

Αν χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή για να ζωγραφίσετε πάνω στο πρότυπο του κέρματος, κατά προτίμηση ακολουθήστε τις παρακάτω λεπτομερέστερες – αν και όχι υποχρεωτικές – τεχνικές προδιαγραφές:

RGB: Γκρι, μαύρο, άσπρο και κίτρινο 254/210/62.

CMYK: Γκρι, μαύρο, άσπρο και κίτρινο 1/16/86/0.4

Διαβάθμιση: όπως χρειάζεται.

3. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

Οι πολίτες ενός κράτους μέλους της ΕΕ που έχει ως νόμισμα το ευρώ, οι οποίοι είναι τουλάχιστον 12 ετών στο τέλος του 2011, μπορούν να υποβάλουν προτάσεις σχεδίου.

Το προσωπικό και οι οικογένειες όσων συμμετέχουν στην πρόκριση και την προεπιλογή σχεδίων δεν επιτρέπεται να υποβάλουν σχέδια. Συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό της Κοινοπραξίας Tipik και οι οικογένειές τους καθώς και το προσωπικό των Γενικών Διευθύνσεων ECFIN.A5 και ECFIN.E3 και οι οικογένειές τους, όπως και τα μέλη της επιτροπής προεπιλογής και οι οικογένειές τους.

4. Πώς μπορώ να συμμετάσχω;

Μπορείτε να υποβάλετε το σχέδιό σας μέσω αυτού του δικτυακού τόπου κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής (για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Ημερολόγιο). Μπορείτε να υποβάλετε μόνο ένα σχέδιο.

Η υποβολή των σχεδίων μπορεί να γίνει μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ανεβάζοντάς τα μέσω αυτού του δικτυακού τόπου. Τα σχέδια που υποβάλλονται με άλλο τρόπο ή που δεν τηρούν αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις δεν θα γίνουν δεκτά.

5. Πώς θα επιλεγεί το νικητήριο σχέδιο;

Μια πρώτη πρόκριση θα γίνει από την Κοινοπραξία Tipik και θα επαληθευτεί από τη ΓΔ ECFIN, ώστε να εξαιρεθούν τα σχέδια που δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Μια δεύτερη πρόκριση θα γίνει από κοινού από τρεις υπαλλήλους της ΓΔ ECFIN, καθένας από τους οποίους θα βαθμολογήσει ξεχωριστά τα σχέδια σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια, ώστε να επιλεγούν τα 200 καλύτερα σχέδια.

Μια επαγγελματική κριτική επιτροπή που θα αποτελείται από δύο επαγγελματίες σχεδιαστές/καλλιτέχνες, έναν αντιπρόσωπο της Υποεπιτροπής κερμάτων ευρώ (ECSC) της Οικονομικής και δημοσιονομικής επιτροπής, έναν αντιπρόσωπο της Ομάδας διευθυντών των νομισματοκοπείων της ΕΕ (MDWG) και έναν αντιπρόσωπο της ΓΔ ECFIN θα προεπιλέξουν πέντε σχέδια με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω. Τα πέντε προεπιλεγμένα σχέδια θα δημοσιευτούν σ’ αυτόν τον δικτυακό τόπο, στην ενότητα Ψηφοφορία.

Το νικητήριο σχέδιο θα επιλεγεί από πολίτες ή/και κατοίκους της ευρωζώνης (δηλ. για να συμμετάσχετε στην ψηφοφορία πρέπει είτε να είστε πολίτης είτε να διαμένετε σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ όπου νόμισμα είναι το ευρώ) χωρίς περιορισμούς ηλικίας, ψηφίζοντας μέσω αυτού του δικτυακού τόπου. Κάθε άτομο μπορεί να ψηφίσει μόνο μία φορά.

Κριτήρια για τη δεύτερη πρόκριση και την προεπιλογή:

Θέμα

-    Το σχέδιο πρέπει να απεικονίζει το ενιαίο νόμισμα και τα οφέλη του, ή μια πτυχή τους, είτε συμβολικά είτε με άλλο τρόπο.

Οπτικός αντίκτυπος

-    Η αισθητική άποψη και δημιουργικότητα που εκφράζει το σχέδιο.

 Καταλληλότητα του σχεδίου για χρήση σε κέρματα ευρώ.

-    Το σχέδιο πρέπει να σέβεται την ακεραιότητα του νομίσματος, και να μη βλάπτει ή να υποτιμά την εικόνα του ευρώ.

-    Το σχέδιο πρέπει να είναι κατάλληλο για να μετατραπεί σε κέρμα ευρώ.

6. Πότε θα επιλεγεί ο νικητής;

Ο δημιουργός του νικητήριου σχεδίου θα ανακοινωθεί στις 30 Ιουνίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες υποβολής και τη διαδικασία επιλογής, αναφερθείτε στο Ημερολόγιο.

7. Ποιο είναι το βραβείο;

Ο δημιουργός του νικητήριου σχεδίου καθώς και ένας ψηφοφόρος που θα επιλεγεί τυχαία από τα άτομα που ψήφισαν κάποιο σχέδιο, θα κερδίσουν από μία σειρά συλλεκτικών κερμάτων ευρώ μεγάλης αξίας.

8. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και χρήση των σχεδίων

Με την υποβολή του σχεδίου σας, έχετε υπόψη σας ότι στην περίπτωση που κερδίσετε στο διαγωνισμό, θα πρέπει να συνάψετε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκχωρήσετε αμετάκλητα σ’ αυτήν όλα τα δικαιώματα σχετικά με το νικητήριο σχέδιο. Συμπεριλαμβάνεται κάθε είδους χρήση σε οποιοδήποτε μέσο και ειδικά η δυνατότητα κοπής των κερμάτων που θα φέρουν το σχέδιο.

Αν δε συμφωνείτε με τους όρους αυτού του διαγωνισμού και με το ότι αν κερδίσετε στο διαγωνισμό δεν θα είστε πλέον κάτοχος του σχεδίου και δεν θα μπορείτε να ελέγξετε τον τρόπο χρήσης του, τότε δεν πρέπει να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό και να μην υποβάλετε το σχέδιό σας.

Αν διαπιστωθεί ότι κάποιο σχέδιο έχει αντιγραφεί από άλλη πηγή, συμπεριλαμβανομένου του νικητήριου σχεδίου, θα αποκλειστεί αμέσως από το διαγωνισμό και η Επιτροπή θα διατηρήσει εξολοκλήρου τα δικαιώματά της σχετικά με το άτομο που υπέβαλε το σχέδιο.

Τα σχέδια που υποβάλλονται δεν θα επιστραφούν.

Το σχέδιο που υποβάλλετε πρέπει να είναι αποκλειστικά δικό σας πρωτότυπο σχέδιο και να μην έχει αντιγραφεί από άλλη πηγή ή από έργο άλλου ατόμου.

Δεν πρέπει να αναφέρετε δημοσίως ότι είστε ο δημιουργός του σχεδίου που υποβάλλετε ώσπου να ανακοινωθεί το νικητήριο σχέδιο. Έχετε υπόψη σας ότι αν δε σεβαστείτε αυτή τη δέσμευση, το σχέδιό σας θα αποκλειστεί από το διαγωνισμό.

Με την υποβολή του σχεδίου σας, αποδέχεστε ότι μπορεί να χρειαστούν κάποιες μετατροπές ώστε να είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε κέρματα μαζικής παραγωγής που προορίζονται για κυκλοφορία.

Ο δημιουργός του νικητήριου σχεδίου θα κληθεί να παράσχει τα αρχικά του ώστε να συμπεριληφθούν στο σχέδιο. Τα αρχικά θα προστεθούν στο σχέδιο από τα νομισματοκοπεία που θα χαράξουν τα κέρματα.

9. Ευθύνη

Ο οργανωτές δεν καθίστανται υπεύθυνοι για την ακύρωση, αναβολή ή τροποποίηση του διαγωνισμού εξαιτίας απρόβλεπτων συνθηκών, ούτε καθίστανται υπεύθυνοι για οποιαδήποτε κλοπή, απώλεια, καθυστέρηση ή ζημία κατά την παράδοση των σχεδίων. Επιπλέον, οι ημερομηνίες που αναφέρονται μπορεί να αλλάξουν για οργανωτικούς λόγους ή εξαιτίας απρόβλεπτων συνθηκών.

10. Αποδοχή των κανόνων

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή αυτών των κανόνων.

11. Προστασία δεδομένων

Σημαντικό σημείωμα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στην ενότητα Προστασία δεδομένων.