Yleiset ehdot

1. Suunnittelukilpailun aihe

Tammikuussa 2012 tulee kuluneeksi kymmenen vuotta ensimmäisten eurosetelien ja ‑kolikoiden käyttöönotosta. Sen kunniaksi kaikki 17 euromaata laskevat vuoden 2012 alussa liikkeelle kahden euron juhlarahan, jonka kansallisella puolella on yhteinen kuva-aihe.

Euroopan komission talouden ja rahoituksen pääosasto (DG ECFIN) järjestää suunnittelukilpailun, jolla kolikon kuva-aihe valitaan.

2. Kuva-aihetta koskevat säännöt ja tekniset vaatimukset

Kuva-aihetta koskevat säännöt

Kuva-aiheen tulee esittää yhteisvaluuttaa ja sen hyötyjä tai jotakin aiheeseen liittyvää näkökulmaa symbolisesti tai muulla tavalla. Kuva-aiheen mukana voi lähettää lyhyen selityksen (enintään 300 merkkiä).

Kuva-aiheen on mahduttava kokonaisuudessaan tällä verkkosivustolla annetun mallin keltaiseen sisäkehään. Kuva-aiheen mikään osa ei saa ulottua kolikon ulkokehään, jossa ovat Euroopan unionin 12 tähteä.

Kuva-aiheeseen tulee jättää tyhjä tila, johon tulee kolikon liikkeelle laskevan maan nimi (”issuing country”) sivulla Kilpailutyön lähettäminen olevan kuvan mukaisesti. Tilan voi sijoittaa myös sisäkehän ulkoreunalle. Tyhjään tilaan tulee kolikon liikkeelle laskevan jäsenmaan nimi tai lyhenne yhdellä tai useammalla maan valitsemalla kielellä.

Kuva-aiheen tulee sisältää teksti ”2002–2012”. Tekstin voi sijoittaa mihin tahansa kohtaan sisäkehän sisäpuolelle.

Kuva-aiheessa ei saa olla yhteisvaluutan nimeä (euro-sanaa tms.) eikä muuta tekstiä. Kuva-aiheessa ei myöskään saa lukea kolikon nimellisarvoa. Euron tunnusta saa kuitenkin käyttää. 

Kuva-aiheeseen ei saa merkitä osallistujan nimikirjaimia. Voittajan nimikirjaimet lisätään kolikoihin rahapajoilla voittajan valinnan jälkeen.

Huomaa, että fyysisessä kolikossa kuva-aihe on kolmiulotteinen, joten kuva-aiheeseen voidaan tarvittaessa merkitä kohokuvioita.

Tekniset vaatimukset

Kilpailutöissä tulee ottaa huomioon seuraavat tekniset vaatimukset:

Tiedostomuoto: JPEG

Väri: vain harmaasävy, musta, valkoinen ja keltainen.

Jos kuva-aihe piirretään kolikkomalliin tietokoneohjelmalla, seuraavien teknisten vaatimusten noudattaminen on suotavaa mutta ei pakollista:

RGB: harmaa, musta, valkoinen ja keltainen 254/210/62.

CMYK: harmaa, musta, valkoinen ja keltainen 1/16/86/0.4

Liukuväri: tarpeen mukaan.

3. Kuka voi osallistua?

Suunnittelukilpailuun voivat osallistua kaikki yli 12-vuotiaat ja vuoden 2011 loppuun mennessä 12 vuotta täyttävät euroalueeseen kuuluvien EU-maiden kansalaiset.

Kilpailutöiden karsintaan ja esivalintaan osallistuvat työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua. Tämä koskee myös Tipik-viestintätoimiston työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään, Euroopan komission talouden ja rahoituksen pääosaston A5- ja E3-osastojen työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään sekä esivalinnan suorittavan tuomariston jäseniä ja heidän perheenjäseniään.

4. Miten kilpailuun osallistutaan?

Kilpailutyön voi lähettää tämän verkkosivuston kautta kilpailuajan kuluessa (lisätietoja on sivulla Aikataulu). Kukin osallistuja voi lähettää vain yhden kilpailutyön.

Kilpailutyön voi lähettää vain sähköisessä muodossa tämän verkkosivuston kautta. Muilla tavoilla lähetetyt kilpailutyöt sekä työt, joissa ei ole huomioitu näitä ehtoja, hylätään.

5. Voittajan valinta

Tipik-viestintätoimisto suorittaa töiden esikarsinnan, jossa jatkoon pääsevät kilpailusääntöjen mukaiset ehdotukset. Talouden ja rahoituksen pääosasto vahvistaa karsinnan tuloksen.

Toisen karsinnan suorittaa kolme talouden ja rahoituksen pääosaston työntekijää, joista kukin antaa töille arvosanan alla ilmoitettujen kriteerien perusteella. Karsinnasta pääsee jatkoon 200 parasta työtä.

Ammattilaisista koostuva tuomaristo valitsee töistä viisi finalistia alla ilmoitettujen kriteerien perusteella. Tuomariston jäseninä ovat kaksi ammattigraafikkoa/-taiteilijaa, talous- ja rahoituskomitean eurokolikkoa käsittelevän alakomitean (ECSC) edustaja, rahapajanjohtajien työryhmä MDWG:n (Mint Directors Working Group) edustaja sekä yksi talouden ja rahoituksen pääosaston edustaja. Loppukilpailuun valitut viisi kuva-aihetta julkaistaan tämän verkkosivuston Äänestys-sivulla.

Voittaja valitaan tällä verkkosivustolla tapahtuvassa äänestyksessä, johon voivat osallistua euroalueen kansalaiset ja asukkaat (ts. äänestää voivat henkilöt, jotka joko asuvat euroalueella tai ovat euroalueeseen kuuluvan maan kansalaisia). Äänestyksessä ei ole ikärajaa. Kukin henkilö voi äänestää vain kerran.

Toisen karsinnan ja esivalinnan kriteerit:

Aiheenmukaisuus

-    Kuva-aiheen tulee esittää yhteisvaluuttaa ja sen hyötyjä tai jotakin aiheeseen liittyvää näkökulmaa symbolisesti tai muulla tavalla.

Visuaalinen vaikutelma

-    Kuva-aiheen esteettinen arvo ja luovuus.

Kuva-aiheen käytettävyys eurokolikoissa

-    Kuva-aiheen tulee kunnioittaa valuutan arvokkuutta, eikä se saa olla euron imagoa vahingoittava.

-    Kuva-aiheen tulee soveltua eurokolikkoon lyötäväksi.

6. Milloin voittaja valitaan?

Suunnittelukilpailun voittaja julkistetaan 30. kesäkuuta 2011. Lisätietoja kilpailu- ja karsinta-aikataulusta on sivulla Aikataulu.

7. Palkinto

Suunnittelukilpailun voittaja sekä yksi voittajaa äänestäneiden joukosta arvottava äänestäjä saavat kukin palkinnoksi arvokkaan eurokolikkosarjan.

8. Tekijänoikeus ja kuva-aiheiden käyttö

Osallistumalla kilpailuun sitoudut luovuttamaan kaikki oikeudet kuva-aiheeseesi pysyvästi Euroopan komissiolle, mikäli kuva-aiheesi valitaan voittajaksi. Tämä koskee kuva-aiheen kaikkia käyttömuotoja sekä erityisesti sen leimaamista kolikoihin.

Jos et hyväksy kilpailun ehtoja etkä halua luovuttaa kuva-aiheesi omistus- ja hallintaoikeuksia siinä tapauksessa, että se valitaan voittajaksi, sinun ei tule osallistua kilpailuun eikä lähettää kuva-aihettasi.

Kuva-aiheet, joiden todetaan olevan muista lähteistä kopioituja (mukaan lukien kilpailun voittaja), hylätään kilpailusta välittömästi, ja Euroopan komissio pidättää kaikki oikeudet kuva-aiheen lähettäneen osallistujan osalta.

Kilpailuun lähetettyjä kuva-aiheita ei palauteta.

Lähettämäsi kuva-aiheen on oltava oma alkuperäinen teoksesi, eikä se saa olla muista lähteistä tai toisen henkilön teoksesta kopioitu.

Et saa ilmoittaa julkisesti olevasi lähettämäsi kuva-aiheen suunnittelija ennen kuin suunnittelukilpailun voittaja on julkistettu. Huomaa, että tämän sitoumuksen rikkomisesta on seurauksena kuva-aiheesi hylkääminen kilpailusta.

Kuva-aiheen lähettävät osallistujat antavat suostumuksensa sille, että aiheeseen voidaan tarvittaessa tehdä pieniä muutoksia, jotta se soveltuu liikkeelle laskettavien kolikoiden sarjatuotantoon.

Suunnittelukilpailun voittajaa pyydetään toimittamaan nimikirjaimensa, jotka lisätään kuva-aiheeseen. Nimikirjaimet lisätään kolikoihin niiden leimaamisesta vastaavilla rahapajoilla.

9. Vastuut

Järjestäjät eivät ole vastuussa ennakoimattomasta syystä johtuvasta kilpailun peruuntumisesta, lykkääntymisestä tai muutoksista eivätkä kuva-aiheen siirron aikana mahdollisesti tapahtuvasta varkaudesta, menetyksestä, viivästyksestä tai vahingosta.   Ilmoitettuihin päivämääriin voi tulla muutoksia järjestelysyistä tai ennakoimattomista olosuhteista johtuen.

10. Sääntöjen hyväksyminen

Kilpailuun osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen hyväksymistä kokonaisuudessaan.

11. Tietosuoja

Tärkeää tietoa henkilötietojen suojauksesta.

Lisätietoja on kohdassa Tietosuoja.