Gegevensbescherming

Privacyverklaring in het kader van de wedstrijd

1. Waarom organiseert de Europese Commissie een ontwerpwedstrijd rond 10 jaar euromunten en -biljetten?

Met de invoering van de eurobiljetten en -munten in 2002 werd de eenheidsmunt een dagelijkse realiteit voor de burgers. Vandaag gebruiken ruim 330 miljoen mensen in 17 EU-landen de euro. Een gemeenschappelijke munt vereenvoudigt veel, zoals het vergelijken van prijzen in verschillende landen; ook  het reizen en de handel want de kosten verbonden aan het wisselen van geld en koersschommelingen vallen weg. Maar de eenheidsmunt vergrootte ook de nood aan een verstandig economisch en financieel beleid.

De ontwerpwedstrijd met als titel 'Tien jaar euro' wil de burger bewuster maken van de euro en zijn voordelen.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt de Europese Commissie in het kader van deze wedstrijd, hoe gebeurt dit en waartoe dienen ze?

Persoonlijke gegevens

Via het elektronische deelnameformulier voor het indienen van ontwerpen verzamelt de Europese Commissie van elke deelnemer volgende verplichte gegevens:

Via het elektronische formulier voor deelname aan de online stemming verzamelt de Europese Commissie van elke deelnemer volgende verplichte gegevens:

Doel

Deze gegevens op beide formulieren zijn bedoeld om de Europese Commissie in staat te stellen:4

Methode van gegevensverzameling

De persoonlijke gegevens worden verzameld aan de hand van gegevensvelden die de deelnemer op de website moet invullen.

3. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze meegedeeld?

Alleen daartoe aangewezen ambtenaren of personeelsleden van het directoraat-generaal voor Economische en financiële zaken van de Europese Commissie alsook daartoe aangewezen medewerkers van de contractant die instaat voor de organisatie van de wedstrijd, hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens worden aan niemand anders vrijgegeven, met uitzondering van namen en geboortedata die met uw toestemming zullen worden doorgegeven aan reisagentschappen (luchtvaartmaatschappijen, hotels…) als u een prijs wint.

4. Hoe beschermt en beveiligt de Europese Commissie uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in de databanken van de Europese Commissie en haar contractant. De toegang hiertoe is beveiligd met wachtwoorden en voorbehouden aan daartoe aangewezen ambtenaren of personeelsleden van de Commissie en aan daartoe aangewezen medewerkers van de contractant die instaat voor de organisatie van de wedstrijd. 

5. Hoe kunt u uw gegevens nakijken, wijzigen of verwijderen?

U hebt geen rechtstreekse toegang tot uw persoonlijke gegevens die in de databanken zijn opgeslagen. Indien u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen of verwijderen, kunt u een bericht naar het onderstaande e-mailadres sturen. Uw gegevens worden binnen de vijf werkdagen gewijzigd of verwijderd.

6. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw gegevens worden binnen de zes maanden na het einde van de wedstrijd uit alle databanken verwijderd, dat wil zeggen op de dag van de prijsuitreiking.

7. Contactgegevens

Europese Commissie
Directoraat-generaal voor Economische en financiële zaken

Afdeling Communicatie

E-mail: ECFIN-COINCOMPETITION@ec.europa.eu

Personen van wie de persoonlijke gegevens zijn opgeslagen, kunnen zich op ieder moment richten tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.