Wilt u meer weten over de euro?

De euro is de gemeenschappelijke munt van (op dit ogenblik) 17 lidstaten van de Europese Unie die samen de eurozone vormen. De invoering van de euro in 1999 was een grote stap vooruit voor de Europese integratie. Het is ook één van de grootste succesverhalen ervan: de euro is nu de munt van 330 miljoen EU-burgers. Zij ervaren de voordelen ervan die nog groter worden naarmate meer EU-landen op de euro overstappen.

Toen de euro op 1 januari 1999 werd ingevoerd, werd het de nieuwe officiële munteenheid van elf landen. De oude nationale munten zoals de Duitse mark en de Franse frank werden in twee stappen vervangen. Eerst werd de euro als virtuele munteenheid voor niet-contante betalingen en boekhoudkundig gebruik ingevoerd, terwijl de oude valuta's voor contante betalingen bleven dienen, als ‘ondereenheden’ van de euro. Vervolgens werden op 1 januari 2002 eurobankbiljetten en -muntstukken in omloop gebracht. Ze vervingen de andere munteenheden. Een aantal EU-lidstaten gebruikt de euro niet. Met twee landen (Denemarken en het Verenigd Koninkrijk) werd een uitzonderingsregeling getroffen waardoor zij niet deel hoeven te nemen, terwijl de andere (veel van de nieuwste EU-lidstaten en Zweden) nog niet aan de voorwaarden voldoen om de eenheidsmunt te mogen invoeren. Zodra dit het geval is, zullen zij hun nationale munt door de euro vervangen.

Meer informatie vindt u op: http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_nl.htm4