Wedstrijdreglement

1. Wat is het thema van de ontwerpwedstrijd?

In januari 2012 is het 10 jaar geleden dat de euromunten en -biljetten in omloop zijn gebracht en de euro een dagelijkse realiteit werd voor de burger. Om dit te herdenken wordt in alle 17 lidstaten van de eurozone een jubileummunt van 2 euro in omloop gebracht met een gemeenschappelijk ontwerp op de nationale zijde.

Om het ontwerp van deze munt te kiezen organiseert het directoraat-generaal Economische en financiële zaken (DG ECFIN) van de Europese Commissie een wedstrijd.

2. Vereisten en technische specificaties voor het ontwerp

Vereisten

Het ontwerp moet de eenheidsmunt en zijn voordelen of een aspect daarvan symboliseren of op een andere manier illustreren. U mag er een korte uitleg van maximum 300 tekens bijvoegen.

Uw ontwerp moet volledig binnen de gele centrale cirkel blijven van het ontwerpsjabloon dat u op deze website vindt. Het ontwerp mag nergens in de buitenrand met de 12 Europese sterren komen.

U moet in uw ontwerp ruimte vrijhouden om het 'land van uitgifte' toe te voegen, zoals is aangegeven op de foto die u op de pagina Upload uw ontwerp vindt. U mag deze ruimte wel voorzien langs de rand in het centrale gedeelte. In deze ruimte komt de naam van de lidstaat van uitgifte of een afkorting ervan, in de taal of talen die elke lidstaat van uitgifte kiest.

Het binnenste gedeelte moet het opschrift ‘2002-2012’ bevatten, maar u mag het plaatsen waar u wilt.

Het ontwerp mag noch de naam van de eenheidsmunt (d.w.z. het woord ‘euro’ en dergelijke) noch een andere tekst bevatten. Evenmin mag de denominatie van het muntstuk worden aangegeven. Het euroteken mag wel worden vermeld.   

U mag uw initialen niet op het ontwerp plaatsen. De munthuizen die de munten slaan, voegen de initialen van de winnaar later toe als hij of zij bekend is.

U mag ook niet vergeten dat het echte muntontwerp driedimensionaal is. Wellicht wilt u het nodige reliëf aangeven.

Technische specificaties

Uw ontwerp moet voldoen aan de volgende technische specificaties:

Bestandstype: JPEG

Kleur: alleen grijs-schaal, zwart, wit en geel.

Als u een computerprogramma gebruikt om in het euromuntsjabloon te tekenen, neem dan liefst wel ook volgende meer gedetailleerde, maar niet-verplichte, technische specificaties in acht:

RGB: grijs, zwart, wit en geel 254/210/62.

CMYK: grijs, zwart, wit en geel 1/16/86/0.4

Gradiënt: zoals nodig.

3. Wie kan deelnemen?

U mag een ontwerp indienen als u een burger bent van een EU-lidstaat die de euro als munt heeft en op eind 2011 minstens 12 jaar oud bent.

Het personeel en de familieleden van personen die betrokken zijn bij de screening en preselectie van de ontwerpen, mogen geen ontwerp indienen. Dat geldt eveneens voor het personeel van het Tipik Consortium en hun familieleden en voor het personeel van DG ECFIN.A5 en DG ECFIN.E3 en hun familieleden, alsook voor alle juryleden van de preselectie en hun familieleden.

4. Hoe deelnemen?

U kunt uw ontwerp indienen via deze website gedurende de indieningstermijn (ga voor meer details naar Kalender). U mag slechts één ontwerp indienen.

De ontwerpen mogen alleen worden ingediend met een elektronisch formulier dat op deze website geüpload moet worden. Ontwerpen die op een andere manier worden ingediend of niet voldoen aan deze voorwaarden worden geweigerd.

5. Hoe wordt het winnende ontwerp geselecteerd?

Het Tipik Consortium doet een eerste screening die door het DG ECFIN gevalideerd wordt. Ontwerpen die niet aan de voorwaarden voldoen, worden hierbij uitgesloten.

Een tweede selectie gebeurt gezamenlijk door drie medewerkers van het DG ECFIN die elk apart punten toekennen op basis van onderstaande criteria om de 200 beste ontwerpen te kiezen.

Een professionele jury, samengesteld uit twee professionele ontwerpers/kunstenaars, een vertegenwoordiger van het subcomité Euromunten (Euro Coin Sub-Committee, ECSC) van het Economisch en Financieel Comité, een vertegenwoordiger van de werkgroep Muntdirecteuren (Mint Directors Working Group, MDWG) en een vertegenwoordiger van het directoraat-generaal ECFIN, zal op basis van onderstaande criteria vijf ontwerpen selecteren. De vijf gepreselecteerde ontwerpen worden dan onder Stemming op deze website gepubliceerd.

Het winnende ontwerp wordt via een stemming op deze website gekozen door de burgers en/of ingezetenen uit de eurozone (d.w.z. dat zowel burgers als inwoners van EU-lidstaten die de euro als munt hebben, kunnen stemmen) zonder enige leeftijdsbeperking. Elke persoon mag slechts eenmaal stemmen.

Criteria voor de tweede selectie en de preselectie:

Relevantie

-    Het ontwerp moet de eenheidsmunt en zijn voordelen of een aspect daarvan symboliseren of op een andere wijze illustreren.

Visuele impact

-    De esthetiek en creativiteit van het ontwerp.

 De geschiktheid van het ontwerp voor de euromunt

-    Het ontwerp moet de integriteit van de munt respecteren en mag het imago van de euro niet schaden of ondergraven.

-    Het ontwerp moet kunnen worden omgevormd tot een euromunt.

6. Wanneer wordt de winnaar geselecteerd?

De auteur van het winnende ontwerp wordt op 30 juni 2011 bekendgemaakt. Ga voor meer details over de inzendingstermijn en selectieprocedure naar Kalender.

7. Wat zijn de prijzen?

De auteur van het winnende ontwerp en één persoon die willekeurig gekozen wordt onder al degenen die op het winnende ontwerp gestemd hebben, krijgen elk een waardevolle serie euromunten voor verzamelaars.

8. Auteursrecht en gebruik van het ontwerp

Door uw voorstel in te dienen, dient u zich ervan bewust te zijn dat u, indien u de wedstrijd wint, een overeenkomst dient te sluiten met de Europese Commissie om alle rechten van het winnende ontwerp onherroepelijk af te staan aan de Europese Commissie. Dit omvat alle vormen van gebruik op/in elk medium en dient in het bijzonder om de creatie van munten met het ontwerp mogelijk te maken.

Indien u niet akkoord gaat met het wedstrijdreglement en het feit dat u, indien u de wedstrijd wint, niet langer eigenaar bent van het ontwerp of niet langer kunt bepalen hoe het wordt gebruikt, dient u niet deel te nemen aan de wedstrijd en uw ontwerp niet in te dienen.

Indien blijkt dat een ontwerp, waaronder het winnende ontwerp, uit een andere bron werd gekopieerd, heeft dit de onmiddellijke uitsluiting van de wedstrijd tot gevolg en behoudt de Commissie zich dit recht volledig voor met betrekking tot de ontwerper die het ontwerp heeft ingediend.

Ingezonden ontwerpen worden niet teruggestuurd.

Het door u ingezonden ontwerp dient door u persoonlijk te worden ontworpen en mag niet worden gekopieerd uit een andere bron of van iemand anders.

U mag niet bekendmaken dat u de auteur bent van het door u ingezonden ontwerp tot de winnaar wordt bekendgemaakt. U dient zich ervan bewust te zijn dat de niet-inachtneming van deze verplichting uitsluiting van de wedstrijd tot gevolg heeft.

Met het indienen van uw ontwerp gaat u ermee akkoord dat er misschien wat aanpassingen aan nodig zijn om het geschikt te maken voor de serieproductie van omloopmunten.

De winnende ontwerper zal gevraagd worden naar zijn of haar initialen die dan aan het ontwerp zullen worden toegevoegd door de munthuizen die de munten slaan.

9. Aansprakelijkheid

De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het annuleren, uitstellen of wijzigen van de wedstrijd als gevolg van onvoorziene omstandigheden, noch voor diefstal, verlies, vertraging of schade tijdens het overmaken van de ontwerpen. Bovendien kunnen de vermelde data om organisatorische redenen of wegens onvoorziene omstandigheden gewijzigd worden.

10. Aanvaarding van het reglement

Deelname aan de wedstrijd impliceert volledige instemming met het reglement.

11. Gegevensbescherming

Belangrijke mededeling inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Ga voor meer informatie naar Gegevensbescherming.