Kalendár

29. apríl

Otvorenie súťaže návrhu motívov

29. apríl – 20. máj

Možnosť posielať návrhy motívov prostredníctvom tejto internetovej stránky

Koniec mája/začiatok júna

Predbežný výber piatich najlepších motívov odbornou porotou4

6. – 24. jún

Verejné online hlasovanie o motívoch

30. jún

Vyhlásenie víťaza súťaže návrhu motívov a víťaza losovania ceny

Júl – december 2011

Premietnutie motívu na nástroje na výrobu mincí a hromadná výroba pamätných mincí v mincovni

Začiatok januára 2012

Uvedenie pamätnej euromince nesúcej víťazný motív do obehu v 17 členských štátoch EÚ patriacich do eurozóny