Ochrana údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v súťaži

1. Prečo Európska komisia organizuje súťaž návrhu motívov k 10. výročiu zavedenia euromincí?

Zavedením eurobankoviek a euromincí v roku 2002 sa jednotná mena stala pre občanov fyzickou realitou. Euro dnes používa viac ako 330 miliónov ľudí v 17 krajinách EÚ. Spoločná mena zjednodušuje veľa vecí, ako napríklad porovnanie cien v jednotlivých krajinách, cestovanie a obchod, keďže sa odstránili poplatky za výmenu peňazí a kurzové výkyvy. Zároveň posilňuje potrebu zodpovednej hospodárskej a finančnej politiky.

Cieľom súťaže návrhu motívov pod názvom „Desať rokov eura“ je zvýšiť informovanosť o eure a výhodách, ktoré prináša.

2. Aké osobné údaje zhromažďuje Európska komisia, načo a ako?

Osobné údaje

Európska komisia zhromažďuje prostredníctvom stránky na posielanie motívov tieto povinné údaje o každom účastníkovi:

Európska komisia zhromažďuje prostredníctvom stránky na hlasovanie tieto povinné údaje o každom účastníkovi:

Účel

Účelom údajov zhromažďovaných vo formulároch pri odoslaní je:4

Spôsob zhromažďovania údajov

Osobné údaje sa zhromažďujú prostredníctvom údajových polí na internetovej stránke, ktoré musí účastník vyplniť.

3. Kto má prístup k vašim údajom a komu budú poskytnuté?

K vašim údajom budú mať prístup určení predstavitelia alebo zástupcovia Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre hospodárske a finančné záležitosti, ako aj určení zamestnanci zmluvného partnera pre organizáciu súťaže. Vaše údaje nebudú poskytnuté nikomu inému, s výnimkou mien a dátumov narodenia, ktoré v prípade výhry poskytneme s vaším súhlasom, napríklad organizáciám cestovného ruchu (leteckým spoločnostiam, hotelom a pod.).

4. Ako Európska komisia chráni a stráži vaše údaje?

Vaše údaje sú uložené v databázach Európskej komisie a jej zmluvného partnera s prístupom, ktorý je chránený heslami a vyhradený určeným predstaviteľom a zástupcom Európskej komisie, ako aj určeným zamestnancom zmluvného partnera pre organizáciu súťaže.

5. Ako môžete overiť, pozmeniť alebo vymazať svoje údaje?

K osobným údajom, ktoré sú uložené v databázach, nemáte priamy prístup. Ak chcete zmeniť alebo vymazať svoje údaje, pošlite správu na nižšie uvedenú e-mailovú adresu. Vaše údaje budú zmenené alebo vymazané v priebehu piatich pracovných dní.

6. Ako dlho uchováme vaše údaje?

Vaše údaje sa vymažú zo všetkých databáz do šiestich mesiacov od skončenia súťaže, čiže odo dňa slávnostného odovzdania cien.

7. Kontakt

Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti
Oddelenie komunikácie

E-mail: ECFIN-COINCOMPETITION@ec.europa.eu

Subjekty, ktoré poskytli údaje, sa môžu kedykoľvek obrátiť na Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.