Chcete sa dozvedieť viac o EURE?

Euro je jednotná mena, ktorú (v súčasnosti) používa 17 členských štátov EÚ, ktoré spoločne tvoria eurozónu. Zavedenie eura v roku 1999 bolo významným krokom v európskej integrácii. Zároveň je jedným z jej najväčších úspechov: v súčasnosti ho ako platidlo používa okolo 330 miliónov občanov EÚ a využíva jeho výhody, ktoré sa ešte znásobia, keď euro prijmú aj ďalšie krajiny EÚ.

Pri svojom zavedení 1. januára 1999 sa euro stalo novou oficiálnou menou 11 členských štátov, ktorá v dvoch fázach nahradila pôvodné národné meny – napríklad nemeckú marku a francúzsky frank. Najprv sa zaviedlo ako virtuálna mena pre bezhotovostné platby a na účtovné účely, zatiaľ čo staré meny sa i naďalej používali pri platbách v hotovosti a pokladali sa za „nižšie jednotky“ eura. Neskôr, 1. januára 2002, sa objavilo aj vo fyzickej podobe vo forme bankoviek a mincí. Euro nie je menou všetkých členských štátov EÚ. Dve krajiny (Dánsko a Spojené kráľovstvo) sa dohodli na výnimke zo zmluvy, ktorá ich uvoľňuje z účasti v eurozóne, ale ostatné krajiny (mnohí z najnovších členov EÚ a Švédsko) ešte stále musia splniť podmienky pre prijatie jednotnej meny. Keď ich splnia, nahradia svoju národnú menu eurom.

Ďalšie informácie nájdete na stránke: http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_sk.htm4