Pošlite motív spoločnej 2-eurovej mince na pripomenutie si 10. výročia zavedenia euromincí

Ak ste občanom členského štátu EÚ, ktorý používa euro ako svoju menu, a máte najmenej 12 rokov alebo tento vek dovŕšite do konca roka 2011, môžete poslať svoj návrh motívu prostredníctvom tejto internetovej stránky.

Príspevky možno predkladať cez internetovú stránku od 29. apríla do 20. mája. Môžete poslať len jeden návrh.

Ak vyhrá váš návrh, na miliónoch euromincí kolujúcich vo všetkých členských štátoch eurozóny uvidíte od budúceho roka motív, ktorý ste vytvorili, a svoje iniciály [1]. Okrem toho získate hodnotnú zberateľskú kolekciu euromincí.

Musíte dodržať podrobné požiadavky na motív a technické špecifikácie, ako aj ďalšie podmienky uvedené v časti Podmienky, takže si túto časť pozorne prečítajte skôr, ako začnete pripravovať svoj návrh.

Ako poslať motív

Svoj príspevok musíte načítať prostredníctvom tejto internetovej stránky. Návrhy motívov predložené iným spôsobom nebudú akceptované.4

Poslanie motívu:

  1. Kliknutím na tlačidlo Prevziať na tejto stránke si stiahnite šablónu mince.
  2. Svoj motív vložte do prázdneho vnútorného kruhu šablóny. Môžete to urobiť buď vytlačením šablóny, na ktorú ručne nakreslíte motív, alebo pomocou počítačového programu. Ručné výkresy sa musia naskenovať, aby sa dali načítať.
  3. Načítať motív!

 


[1] Upozorňujeme, že návrh možno bude potrebné mierne upraviť, aby sa dal preniesť na euromincu a vyhovoval požiadavkám hromadnej výroby mincí určených do obehu.

 

Prevziať šablónu mince

Načítať motív