Želite izvedeti več o EVRU?

Evro je enotna valuta, ki je (trenutno) skupna 17 državam članicam Evropske unije, ki skupaj tvorijo evrsko območje. Uvedba evra leta 1999 je bila velik korak v procesu evropskega povezovanja. Predstavlja tudi enega njenih največjih uspehov: okoli 330 milijonov državljanov EU zdaj to valuto uporablja in koristi njene ugodnosti, ta številka pa se bo še povečala, ko bodo evro sprejele še ostale države EU.

Ko je bil 1. januarja 1999 evro dan v obtok, je postal nova uradna valuta v 11 državah članicah in je v dveh stopnjah nadomestil stare nacionalne valute, kot sta na primer nemška marka in francoski frank. Najprej je bil predstavljen kot virtualna valuta za negotovinska plačila in namene računovodstva, medtem ko so se stare valute še naprej uporabljale za gotovinska plačila in so veljale za „podenote“ evra. 1. januarja 2002 pa se je evro pojavil tudi v fizični obliki, v obliki bankovcev in kovancev. Evro ni valuta v vseh državah članicah EU. Dve državi (Danska in Združeno kraljestvo) sta sprejeli klavzulo o izvzetju s pogodbo, ki ju izvzema iz sodelovanja, medtem ko morajo preostale države (večina najnovejših držav članic EU in Švedska) še izpolniti pogoje za sprejem enotne valute. Ko bodo to storile, bodo svoje nacionalne valute zamenjale z evrom. 

Več informacij je na voljo na:  http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_sl.htm4