Pravila tekmovanja

1. Kakšna je tema oblikovalskega tekmovanja?

Januarja 2012 bo preteklo 10 let, odkar smo uvedli evrske bankovce in kovance in odkar je evro za državljane postal resničnost. V proslavitev te obletnice bo 17 držav evrskega območja v začetku leta 2012 izdalo spominski kovanec, ki bo na nacionalni strani imel skupen motiv.

Generalni direktorat Evropske komisije za gospodarske in finančne zadeve (DG ECFIN) organizira tekmovanje za izbiro motiva.

2. Oblikovalske zahteve in tehnične specifikacije

Oblikovalske zahteve

Predlagani motiv mora na simboličen ali drug način predstavljati enotno valuto in njene koristi oziroma določen vidik njenih koristi. Lahko ga spremlja kratko besedilo z razlago, ki obsega največ 300 znakov.

Vaš predlagani motiv ne sme segati prek notranjega rumenega kroga predloge, ki je na voljo na tem spletišču. Noben del predloga ne sme segati v obod z 12 evropskimi zvezdicami.

V oblikovalskem predlogu morate pustiti prazen prostor, kamor bomo dodali „državo izdajateljico“, kot prikazuje slika na strani Oddajte predlog. Ta prostor lahko pustite tudi ob zunanjem robu rumenega kroga. Vsaka država članica izdajateljica bo vanj v jeziku ali jezikih po lastni izbiri vpisala ime države članice izdajateljice ali okrajšavo tega imena.

Predlagani motiv mora vsebovati legendo „2002–2012“, ki jo lahko postavite kamor koli v notranji krog.

Predlagani motiv ne sme vključevati imena enotne valute (torej besede „evro“ ali podobno) niti nobenega drugega besedila. Prav tako ne sme vsebovati enote vrednosti kovanca. Lahko pa vključite simbol za evro.

V predlagani motiv ne smete vključiti svojih začetnic. Začetnice zmagovalca bodo vnesle kovnice evrskih kovancev po izboru zmagovalnega motiva.

Ne smete pozabiti, da bo predlagani motiv na samem kovancu tridimenzionalen. Zato boste morda želeli nakazati reliefni vzorec, če bo to potrebno.

Tehnične specifikacije

Vaš predlagani motiv mora upoštevati naslednje tehnične specifikacije:

oblika datoteke: JPEG

barva: samo siva lestvica, črna, bela in rumena.

Če za risanje v predlogi za kovanec uporabljate računalniški program, lahko upoštevate tudi naslednje podrobnejše, a neobvezne tehnične specifikacije:

RGB: siva, črna, bela in rumena 254/210/62.

CMYK: siva, črna, bela in rumena 1/16/86/0.4

Preliv: po potrebi.

3. Kdo lahko sodeluje?

Svoje predlagane motive lahko oddajo državljani države članice EU, katere valuta je evro, ki bodo konec leta 2011 stari najmanj 12 let.

Osebje in družinski člani udeležencev v pregledovanju in predizboru svojih oblikovnih predlogov ne smejo oddati. To vključuje osebe, zaposlene v konzorciju Tipik in njihove družinske člane, ter osebe, zaposlene na DG ECFIN.A5 in DG ECFIN.E3 ter njihove družinske člane, pa tudi člane žirije v predizboru in njihove družinske člane.

4. Kako lahko sodelujem?

Svoje predlagane motive lahko oddate prek te spletne strani v času oddajanja predlogov ( več informacij na povezavi Koledar). Oddate lahko le en predlog.

Predlagane motive lahko oddate le v elektronski obliki, tako da jih naložite na to spletno stran. Predlaganih motivov, ki bodo oddani na kakršen koli drug način, in predlogov, ki ne bodo upoštevali teh pravil, ne bomo sprejeli.

5. Kako bo izbran zmagovalni predlog?

Da bi se izločili oblikovni predlogi, ki ne upoštevajo pravil, bo prvi pregled opravil konzorcij Tipik, potrdil pa ga bo DG ECFIN.

Drugi pregled bodo skupaj opravili trije uslužbenci DG ECFIN: da bi izbrali 200 najboljših oblikovnih predlogov, bo vsak od njih predlagane motive ocenil glede na spodaj navedena merila.

Strokovna žirija, ki jo bosta sestavljala dva profesionalna oblikovalca/umetnika, predstavnik pododbora za kovance (ECSC) Ekonomsko-finančnega odbora, predstavnik Delovne skupine direktorjev kovnic (MDWG) in en predstavnik DG ECFIN, bo na podlagi spodaj navedenih meril izbrala pet predlaganih motivov. Ti bodo objavljeni na tej spletni strani v rubriki Glasujte.

Zmagovalca boste izbrali državljani in/ali prebivalci evrskega območja (da bi se udeležili glasovanja, ste lahko torej državljani države članice EU, katere valuta je evro, ali pa v njej prebivate) z glasovanjem prek te spletne strani, za kar ni nobene starostne omejitve. Vsaka oseba lahko glasuje le enkrat.

Merila za drugi pregled in predizbor:

Pomen

-    Predlagani motiv mora na simboličen ali drug način predstavljati enotno valuto in njene koristi oziroma določen vidik teh koristi.

Vizualni učinek

-    Estetski videz in kreativnost predlaganega motiva.

Ustreznost predlaganega motiva za uporabo na evrskem kovancu

-    Predlagani motiv mora upoštevati integriteto valute in ne sme škoditi ali omajati podobe evra.

-    Predlagani motiv mora biti ustrezen za prenos na evrski kovanec.

6. Kdaj bo zmagovalec izbran

Avtor zmagovalnega predlaganega motiva bo razglašen 30. junija 2011. Več podrobnosti o datumih oddaje in o postopku izbora je na voljo v rubriki Koledar.

7. Kaj je nagrada?

Avtor zmagovalnega predlaganega motiva in ena oseba, ki bo naključno izbrana med vsemi, ki bodo glasovali za zmagovalni predlagani motiv, bosta prejela dragocen zbirateljski komplet evrskih kovancev.

8. Avtorske pravice in uporaba predlaganih motivov

Ob oddaji predlogov ste seznanjeni s tem, da boste v primeru zmage na tekmovanju z Evropsko komisijo morali skleniti sporazum, s katerim nanjo nepreklicno prenašate vse pravice v zvezi z zmagovalnim predlaganim motivom. To vključuje vse oblike uporabe na katerem koli mediju in predvsem dovoljenje za izdelavo kovancev z vašim predlaganim motivom.

Če se ne strinjate s pogoji tega tekmovanja in s tem, da v primeru zmage na tekmovanju ne boste več lastnik predlaganega motiva oziroma ne boste več mogli vplivati na to, kako bo vaš predlagan motiv uporabljen, priporočamo, da se tekmovanja ne udeležite in ne oddate svojega predlaganega motiva.

Vsak predlagan motiv, za katerega se ugotovi, da je presnet iz drugega vira, vključno z zmagovalnim predlaganim motivom, bo nemudoma izločen iz tekmovanja, Komisija pa si v tem primeru v celoti pridružuje svoje pravice v zvezi z oblikovalcem, ki je oddal predlagan motiv.

Oddani predlagani motivi se ne bodo vračali.

Predlagan motiv, ki ga oddate, mora biti vaš izvirni predlog in nikakor predlog druge osebe in ne sme biti presnet iz katerega koli drugega vira ali iz dela druge osebe.

Do razglasitve zmagovalnega motiva ne smete javno razkriti avtorstva oddanega predlaganega motiva. Če te obveznosti ne boste upoštevali, bo vaš predlagan motiv izločen iz tekmovanja.

Ob oddaji svojega predlaganega motiva se strinjate, da bodo morda potrebne določene prilagoditve, ki bodo za namen množične proizvodnje omogočile prenos na kovance, ki bodo dani v obtok.

Avtorja zmagovalnega motiva bomo povabili, da predloži svoje začetnice za objavo na kovancu. Te začetnice bodo v kovnici kovancev dodali predlaganemu motivu.

9. Odgovornost

Organizatorji niso odgovorni za prekinitev, preložitev ali spremembo tekmovanja zaradi nepredvidljivih okoliščin, niti za vsako morebitno krajo, izgubo, zamudo ali poškodbo med prenosom predlaganih motivov. Poleg tega se navedeni datumi lahko spremenijo iz organizacijskih razlogov ali zaradi nepredvidljivih okoliščin.

10. Upoštevanje pravil

Udeležba na tekmovanju pomeni upoštevanje teh pravil v celoti.

11. Varstvo podatkov

Tu se nahaja pomembno obvestilo o varstvu osebnih podatkov.

Za podrobnejše informacije si oglejte rubriko Varstvo podatkov.